Sport en de invloed van de massamedia’, A. van Emmenes Sport in de massamedia: krant, radio en televisie’, C. van den Berg Sport als nieuws’, H. van Pelt

Bibliografische gegevens

Auteur Hemels, J.M.H.J.
Categorie Media, sportjournalistiek
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / s-Hertogenbosch / [1974]
Aantekeningen Sportcahiers 7. 65 p., lit.opg.
Nummer bibliografie 260