Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland

Bibliografische gegevens

Auteur Mol, Peter-Jan en Susan Smit
Uitgave 3e druk Diopter- Janssens & Van Bottenburg / Stichting de Sportwereld / ’s-Hertogenbosch / Amsterdam / 2001
Aantekeningen 35 p., tab., bijl. Oorspronkelijke uitgave: 2000.
Nummer bibliografie 179