Sport (64)

René Kok en Erik Somers (red. en samenst.),Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Waanders, Zwolle, i.s.m. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie,1990), afl. 27, p. 630-652.

Bibliografische gegevens

Auteur Swijtink, André
Uitgave / /
Nummer bibliografie 64