Sport (5207)

Maarten van Doorn, e.a. (red.), Den Haag zoals het was. De geschiedenis van onze eeuw (Waanders [etc.], Zwolle, 1993), afl. 12, p. 269-292.

Bibliografische gegevens

Auteur Verbaan, Danny
Uitgave / /
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5207