Sport

Jac. G. Constant (red.), 20 eeuwen Nederland en de Nederlanders (Waanders, Zwolle, 2000), afl. 49, p. 1162-1183.

Bibliografische gegevens

Auteur Boivin, Bertus
Uitgave / /
Nummer bibliografie 24