Sport (1408)

Idem, Nieuw Soerabaia. De geschiedenis van Indië’s voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931 (Van Ingen, Soerabaja, 1931), p. 379-383. ill. Overzicht van alle sportdisciplines in Soerabaja met historische gegevens.

Bibliografische gegevens

Auteur Faber, G.H. von
Categorie Soerabaja , Nederlands-Indië
Uitgave / /
Nummer bibliografie 1408