Sosonko: “Voor alles wat ik doe en wat ik zeg, draag ik zelf de verantwoordelijkheid”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 107-115.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaken
Persoon Genna Sosonko
Nummer bibliografie 7583