Sindsdien zag R.K.V.V.L. 50 jaar over zich heengaan

Bibliografische gegevens

Auteur Dassen, Louis
Uitgave [R.K.V.V.L.] / Maastricht / 1976
Aantekeningen 68 p., ill. Jubileumboek van de Rooms Katholieke Voetbalvereniging “St. Lambertus” te Maastricht.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Maastricht
Nummer bibliografie 6075