Sedimenten van sentimenten. 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg (1924-1999)

Bibliografische gegevens

Auteur Tilborg, Cees van
Categorie Onderwijs
Uitgave Fontys Sporthogeschool / Tilburg / 2000
Aantekeningen 3 dln. 292, 340, 376 p., ill., tab., fig., lit.opg., reg. Ook als proefschrift. Leuven Tour de force.
Plaatsnaam Tilburg
Nummer bibliografie 3306