Schets van de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding in Nederland

Mark d’Hoker en Jan Tolleneer (red.), Het vergeten lichaam. Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland (Garant, Leuven [etc.], 1995), p. 17-35.

Bibliografische gegevens

Auteur Kramer, Jan Peter en Christiaan van Reeth
Categorie Overzichtswerken
Uitgave / /
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 592