SCHC, een Bilthovense vereniging!?

De Biltse grift vol. 11 (2002), afl. 4, p. 89-98. Beknopte geschiedenis van de Stichtsche Cricket- en Hockeyclub in Bilthoven.

Bibliografische gegevens

Auteur Nas, Frans
Uitgave / /
Sport Hockey
Plaatsnaam Bilthoven
Nummer bibliografie 4807