Schakend Nederland, officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Koninklijke Nederlandse Schaakbond / Amsterdam, later Haarlem / 1960-1996
Aantekeningen Maandelijks, later 10 x per jaar. Voortzetting van Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond. Voortgezet als Schaak magazine.
Sport Schaken
Nummer bibliografie 6874