’s-Hertogenbossche watersportvereniging Viking,1929 25 januari 1979. Jubileumuitgave 50 jaar

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Druk: Vrijdag/Erhardt / Eindhoven / 1979
Aantekeningen 120 p., ill.
Sport Watersport
Plaatsnaam Den Bosch
Nummer bibliografie 3005