Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging Volharding-Olympia-Combinatie,1895 -(1 jan.)- 1970.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Rotterdam / 1970
Aantekeningen 135 p., ill. Cricket en voetbal.
Sport Cricket | Voetbal
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5634