Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging Volharding-Olympia- Combinatie, 1895 -1 Januari- 1955.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan [V.O.C.]

Bibliografische gegevens

Auteur Herwaarden, J. van e.a.(red.)
Uitgave / Rotterdam / 1955
Aantekeningen 259 p., [29] p.pl., ill. Cricket en voetbal.
Sport Cricket | Voetbal
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5636