Ringrijderij, eeuwenoude sport op Walcheren

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.,
Categorie Traditionele sporten, volkssporten,volksvermaken
Uitgave Provincie Zeeland / Middelburg / 1967
Aantekeningen 3 p.
Plaatsnaam Zeeland
Nummer bibliografie 4997