Ringrijden op het Abdijplein. Een jeugdherinnering

De wete (1996), afl. 4, p. 9-10.

Bibliografische gegevens

Auteur Dingemanse, A.
Categorie Traditionele sporten, volkssporten,volksvermaken
Uitgave / /
Plaatsnaam Middelburg
Nummer bibliografie 5042