Richtlijnen en aanwijzingen voor de organisatie van de lichamelijke opvoeding en de sport

Bibliografische gegevens

Auteur Commissie-Woerdeman, J. Miedema
Uitgave Nauta & Co. / Zutphen / 1945
Aantekeningen II, 84 p., tab.
Nummer bibliografie 130