Revue voor Oost-Java. Offcieel orgaan van den Oost-Java Zwembond, de Soerabaiasche Roeivereeniging “Brantas”, de Afdeeling Soerabaja der Ned. Indische Athletiek Unie.

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave z.n. / Soerabaja /
Aantekeningen vol. 1(1932) – vol. 3 (1935)
Sport Watersport
Nummer bibliografie 1470