Recreatie in Rotterdam. Tussen burger en bestuur

Bibliografische gegevens

Auteur Vos, J.
Uitgave Boom / Amsterdam / 1998
Aantekeningen 173 p., ill., lit.opg. Beschrijving van de geschiedenis van het lokale beleid in de sport- en recreatiesector.
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5616