Rapport van een ingesteld onderzoek naar de Gemeentelijke bemoeiingen inzake het beheer en de exploitatie van Sport- en Speelterreinen, Gymnastieklokalen, Bad- en Zweminrichtingen

, zoomede op het gebied van de Lichamelijke Opvoeding en het Speeltuinwerk

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Z.p. / z.j. [1935] /
Aantekeningen 44 p. Gebasserd op een onderzoeksen uête in 32 grote gemeenten. Bevat per gemeente gegevens over aantallen sportterreinen, organisaties en financiën.
Nummer bibliografie 117