Rapport van een ingesteld onderzoek naar de gemeentelijke bemoeiingen in zake het beheer en de exploitatie van sport- en speelterreinen, gymnastieklokalen, bad- en zweminrichtingen, zoomede op het gebied van de lichamelijke opvoeding en het speeltuinwerk

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Z.p. / z.j. [circa 1935] /
Aantekeningen 44 p., tab.
Nummer bibliografie 83