Quick 1896 1 maart 1955.

Jubileumnummer Cantecler, officieel orgaan van de Haagsche Voetbalvereeniging “Quick” vol. 23 (1951) , afl. 10 (maart) 16 p., ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Brouwer, K.L. e.a.(red.)
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5313