Quick 1896 1 maart 1936. Feestnummer Cantecler,officieel orgaan van de H.V. Quick (1936) [ongepag.], ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5291