Quick 1896 -1 maart- 1931. Feestnummer Cantecler,officieel orgaan van de H.V. Quick (maart 1931) 28 p., ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5288