Programmaboek uitgegeven ter gelegenheid van het tweede lustrum der R.K. Gymnastiekvereniging Vlug en Lenig

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Drukkerij VIMS / Utrecht / 1933
Aantekeningen 40 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Utrecht (stad)
Nummer bibliografie 4906