Programma geschiedenis van de lichamelijke opvoeding en sport, deel 2

Bibliografische gegevens

Auteur Mombarg, B. (samenst.)
Uitgave ALO, Hanzehogeschool / Groningen / 1996
Aantekeningen Cursusboek 96/257. 129 p., ill., lit.opg.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 609