Prisma vakwoordenboek sport

Bibliografische gegevens

Auteur Duivis, Frans
Categorie Taalkunde, terminologie
Uitgave Het Spectrum i.s.m. NOC*NSF / Utrecht /
Aantekeningen Prisma vakwoordenboek. 314 p., reg. Tekst in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
Nummer bibliografie 449