Prins: “Als het gewin in het schaken gaat overwegen, wordt het een moreel verwerpelijke zaak”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 189-200.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaken
Persoon Lodewijk Prins
Nummer bibliografie 7538