Priesters in de sport 1900-1990

Bibliografische gegevens

Auteur Klippel, Bas
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave Doctoraalscriptie Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam / 2003
Aantekeningen 87 p., ill., lit.opg.
Nummer bibliografie 479