“Plaatselijk Nut” bezorgde Boskoop een zwembad en bewaarschool

Praktijk vol. 2 (1998), afl. 5, p. 8-10. Brielle

Bibliografische gegevens

Auteur Bakker, Cees
Uitgave / /
Sport Zwemmen
Plaatsnaam Boskoop
Nummer bibliografie 5134