Pim Mulier en Friesland

Fryslân vol. 3 (1997), afl. 1 (maart), p. 12-13.

Bibliografische gegevens

Auteur Blom, Gosse
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen bestuurder, pionier
Sport Diverse sporten
Persoon Pim Mulier
Nummer bibliografie 7494