Pim Mulier en de sport in Nederland

Herman Beliën, e.a. (red.), In de vaart der volkeren. Nederlanders rond 1900 (Bakker, Amsterdam, 1998), p. 289-298.

Bibliografische gegevens

Auteur Stokvis, Ruud
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen bestuurder, pionier
Sport Diverse sporten
Persoon Pim Mulier
Nummer bibliografie 7500