Piet Kleine

Idem, 101 markante Drenten van de twintigste eeuw (Noordboek, z.p. [Groningen], 2001), p. 102-103.

Bibliografische gegevens

Auteur Hilbrandie Meijer, Maxine Roberta
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Piet Kleine
Nummer bibliografie 7409