Piet Fransen. De artiest op de groene mat

Idem, 101 markante Groningers in de twintigste eeuw (Noordboek, z.p. [Groningen], 2001), p. 48-49.

Bibliografische gegevens

Auteur Hermus, Jacques
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Piet Fransen
Nummer bibliografie 7315