Persoonlijkheden. Karel Lotsy

Morks magazijn (1934), p. 168-184. Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht.

Bibliografische gegevens

Auteur Cannegieter Dzn., H.G.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen bestuurder
Sport Voetbal
Persoon Karel Lotsy
Nummer bibliografie 7456