Pellenaars, Cornelis Petrus

J. Charité en A.C.J.M. Gabriëls (eindred.), Biografisch woordenboek van Nederland 4 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 1994). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 380-382.

Bibliografische gegevens

Auteur Kooijmans, L.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen ploegleider
Sport Wielrennen
Persoon Kees Pellenaars
Nummer bibliografie 7524