Pahud de Mortanges, Charles Ferdinand

J. Charité en A.J.C.M. Gabriels (eindred.), Biografisch woordenboek van Nederland 4 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 1994). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 378-380.

Bibliografische gegevens

Auteur Gabriëls, A.J.C.M.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen bestuurder
Sport Hippische sport
Persoon Charles Pahud de Mortanges
Nummer bibliografie 7521