Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Besmettelijke zielsziekten, voorheen en thans.
Besmettelijke zielsziekten, voorheen en thans.

De danszucht, de naaktlooperij, de geselaarsvertoningen, en de hand-over-hand toenemende sportepidemie en hare bevorderaars (sportartsen enz.) Met een naschrift gericht tegen het artikel van Prof. Snapper over “Het sporthart”

Bezet Nederland in de greep van het bruine monster
Bezet Nederland in de greep van het bruine monster

Vrij Nederland Bijlage (1979), afl. 17 (5 mei). 55 p., ill.

Bezield bewegen. 50 jaar Thomas van Aquino, katholieke vereniging van docenten lichamelijke opvoeding (1950-2000)
Bezield bewegen. 50 jaar Thomas van Aquino, katholieke vereniging van docenten lichamelijke opvoeding (1950-2000)

Bisschoppelijke brief over de sport. Reacties en commentaren van de massamedia
Bisschoppelijke brief over de sport. Reacties en commentaren van de massamedia

Boerenkoolvoetbal. Over voetbaltermen
Boerenkoolvoetbal. Over voetbaltermen

Boksen in de oorlogsjaren
Boksen in de oorlogsjaren

Boks(z)weet (september 2005), p. 18-19.

Christelijke sport, zuilvorming of identiteit?
Christelijke sport, zuilvorming of identiteit?

CIOS Arnhem 40 jaar,1960-2000
CIOS Arnhem 40 jaar,1960-2000

CIOS Overveen 40 jaar. Van buitenplaats tot sportinstituut
CIOS Overveen 40 jaar. Van buitenplaats tot sportinstituut

CIOS, 25 jaar sterk in beweging, 1974-1999
CIOS, 25 jaar sterk in beweging, 1974-1999