Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Gymnastiek wordt een schoolvak
Gymnastiek wordt een schoolvak

Spiegel historiael vol. 33 (1998), afl. 10 (oktober), p. 440-444.

Het begrip schoolsport. Een karakteristiek van de schoolsport gebaseerd op de situatie in Nederland
Het begrip schoolsport. Een karakteristiek van de schoolsport gebaseerd op de situatie in Nederland

Honderd jaar lichamelijke opvoeding, 1862-1962. Gedenkboek van de Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de lichamelijke Opvoeding in Nederland
Honderd jaar lichamelijke opvoeding, 1862-1962. Gedenkboek van de Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de lichamelijke Opvoeding in Nederland

Inspectie Lichamelijke Opvoeding Amsterdam halve eeuw oud
Inspectie Lichamelijke Opvoeding Amsterdam halve eeuw oud

Uitleg (1969-1970), afl. 209, p. 6-8.

Lichamelijke opvoeding in historisch perspectief. Het gymnastiekonderwijs tegen de achtergrond van het beschavingsoffensief
Lichamelijke opvoeding in historisch perspectief. Het gymnastiekonderwijs tegen de achtergrond van het beschavingsoffensief

Lustrumboek ter gelegenheid van 10 jaar Interfaculteit lichamelijke opvoeding
Lustrumboek ter gelegenheid van 10 jaar Interfaculteit lichamelijke opvoeding

Na vijf-en-zeventig jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan der Vereeniging van Leraaren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland, 1862-1937
Na vijf-en-zeventig jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan der Vereeniging van Leraaren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland, 1862-1937

Na vijfenzeventig jaar. Gedenkboek der Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland
Na vijfenzeventig jaar. Gedenkboek der Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland

S. Kuyper en P. Alkema,40 jaar academie voor Lichamelijke opvoeding. Een historisch overzicht
S. Kuyper en P. Alkema,40 jaar academie voor Lichamelijke opvoeding. Een historisch overzicht

School en sport. Het Engelse voorbeeld
School en sport. Het Engelse voorbeeld