Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Op de fiets
Op de fiets

Schaatsen en schaatsenmakers in de 19e en 20e eeuw
Schaatsen en schaatsenmakers in de 19e en 20e eeuw

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland
Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland

Sportarchieven als cultureel erfgoed
Sportarchieven als cultureel erfgoed

Archievenblad vol. 105 (2001), afl. 6 (augustus), p. 10-11, 13.

Sportarchieven de moeite waard! Beheer van het historisch archief bij sportverenigingen en sportbonden. Tips en richtlijnen
Sportarchieven de moeite waard! Beheer van het historisch archief bij sportverenigingen en sportbonden. Tips en richtlijnen

Sportarchieven opzetten en beheren
Sportarchieven opzetten en beheren

Sportgericht vol. 57 (2003), afl. 3 (juni), p. 38-40.

Sportorganisaties gaan slordig om met hun eigen “geheugen”
Sportorganisaties gaan slordig om met hun eigen “geheugen”

SPORT Bestuur & Management vol. 6, afl. 6 (december 2003-januari 2004), p. 32-33.

Studiedag sportarchieven. Naar één landelijk registratiepunt voor sportarchieven
Studiedag sportarchieven. Naar één landelijk registratiepunt voor sportarchieven

Archievenblad vol. 105 (2001), afl. 6 (augustus), p. 14-15.

Thema: Sportief cultureel erfgoed
Thema: Sportief cultureel erfgoed

Nationaal sport magazine (2001), afl. 3 (juni), p. 8-13.

Van glis tot klapschaats. Schaatsen en schaatsmakers in Nederland, 1200 tot heden
Van glis tot klapschaats. Schaatsen en schaatsmakers in Nederland, 1200 tot heden