Paarden sportblad. Orgaan van den Javasche Ren- en Harddraverij Vereeniging, en van het Centraal Comité voor Concoursen Hippique

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Javasche Ren- en Harddraverij Vereeniging / Weltevreden /
Aantekeningen vol. 1 (1919-1920) – vol. 2 (1920-1921) – vol. X (?). Aanvankelijk tweewekelijkse uitgave, vanaf eind 1919 weekuitgave. Berichten van en over alle paardensportverenigingen op Java.
Sport Hippische sport
Nummer bibliografie 1447