Overheid, sport en lichamelijke opvoeding 1938-1948. Naar een beleid van de Rijksoverheid in de periode september 1938 – augustus 1948

Bibliografische gegevens

Auteur Leverink, B.
Uitgave Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen / Nijmegen / 1979
Nummer bibliografie 135