Over de eerste automobielen en de race Parijs-Amsterdam in 1898

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap “Niftarlake” vol. 1997, p. 56-65. In 1898 werd de beroemde race Parijs-Amsterdam gehouden die voor een deel door de Vechtstreek voerde. Hierbij vervulden zowel de Heer als de Vrouwe van Haarzuilen een belangrijke rol.

Bibliografische gegevens

Auteur Lisman, A. J. A. M.
Uitgave / /
Sport Autosport
Plaatsnaam Utrecht
Nummer bibliografie 4770