Orbaan: “De schakers worden minder bohémien en meer professional”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/ Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 157-164.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaken
Persoon Constant Orbaan
Nummer bibliografie 7516