Opvoeding, sport en fascisme

Bibliografische gegevens

Auteur Malschaert, H.
Categorie Nationaal-Socialisme ; > Verzuiling | Tweede Wereldoorlog
Uitgave Doctoraalscriptie Wijsgerige en Historische Pedagogiek, Rijks Universiteit Utrecht / Utrecht / 1985
Aantekeningen 155 p., ill., lit.opg.
Nummer bibliografie 489