Op velden en in zalen

J.C.H. Blom (red.) en R.C.J. van Manen (hoofdred.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 4, Leiden vanaf 1896 (Stichting Geschiedenis Leiden, Leiden, 2004), p. 146-155.

Bibliografische gegevens

Auteur [Paauw, Ruud]
Uitgave / /
Plaatsnaam Leiden
Nummer bibliografie 5490