Op ’e skans

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Frysk Ljeppers Boun / z.p. [Workum] / 1997-…
Aantekeningen Jaarlijks. Tekst in het Fries en Nederlands.
Sport Fierljeppen
Nummer bibliografie 6641