Op de drempel van een vrijetijdsmaatschappij. Recreatie en sportbeleid 1965-1982

Ido de Haan en Jan Willem Duyvendak (red.),In het hart van de verzorgingsstaat. Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS), 1952-2002 (Walburg Pers, Zutphen, 2002), p. 152-173.

Bibliografische gegevens

Auteur Bottenburg, Maarten van
Uitgave / /
Nummer bibliografie 126