Onze folklore

Bibliografische gegevens

Auteur Molen, S.J. van der en Paul Vogt
Categorie Traditionele sporten, volkssporten,volksvermaken
Uitgave Elsevier / Amsterdam / 1980
Aantekeningen 264 p., ill., met lit.opg., p. 91-95 (ringrijden te Middelburg)
Plaatsnaam Middelburg
Nummer bibliografie 5043